Нидерландын TEMBO4x4 100 хувийн цахилгаан автомашин тоноглогч компанитай гэрээнд гарын үсэг зурлаа